+421 903 456 321    
Ivanská cesta 1920/2
821 04 Bratislava

29.05.2023

Prihlasovanie vozidiel od 1.7.2023

3269953_1200x.jpeg

Parlament 15. marca 2023 schválil ďalšiu novelu zákona o správnych poplatkoch, ktorou sa ustanovuje nový spôsob výpočtu poplatkov za evidenciu vozidiel. Novinka nenadobudne účinnosť od apríla, ako avizovala pôvodne schválená novela, ale od 1. júla 2023. Oproti pôvodnej novele sa zníži počet výkonových kategórií motorov, zvýhodnia sa sadzby pre daňovníkov a upraví sa aj ekologický koeficient vozidiel.

Zjednotená je aj časť výpočtov registračného poplatku pre dieselové motory a benzínové motory. Zníži sa aj správny poplatok pre nových majiteľov vozidiel evidovaných v kategóriách M1 a N1 (o 70 % maximálne do výšky 33 €), ak evidenčné číslo vozidla zostane nezmenené. Tieto zmeny sú naplánované od 1. júla 2023.

Motorových vozidiel sa v poslednom období dotklo množstvo legislatívnych zmien – plánovaných aj schválených. Príkladom je Akčný plán rozvoja elektromobilov v SR (2022), v ktorom sa pripravujú zmeny pre majiteľov elektromobilov. Od 1. januára 2023 nadobudli účinnosť novely zákona o cestnej premávke, na základe ktorých sa začali vydávať nové ŠPZ s evidenčným číslom vozidla, ktoré už neobsahujú skratku okresu a sú prenosné - tzn. zostávajú na vozidle až do konca jeho životnosti. Niektoré zmeny sa dotkli aj procesu registrácie auta, ktorý je odteraz možné vykonať na ktorimkoľvek dopravnom inšpektoráte a stačí ho vykonať len raz (pôvodný majiteľ nemusí vozidlo odhlásiť a prihlásiť nové auto vo svojom okrese). Novinkám však ešte nie je koniec.

Parlament v piatok 17. februára 2023 prelomil veto prezidentky SR a opätovne schválil osobitný zákon o dani zo stavieb s pozmeňovacími návrhmi poslanca Mariána Viskupiča (SaS) k zmenám zákona č. 145/1995. Čo sa týka správnych poplatkov za zápis držiteľa vozidla – registračného poplatku.

Tak ako to schválil osobitný zákon o dani zo stavieb, zodpovedajúcim spôsobom sa zmenil aj zákon o správnych poplatkoch a teda spôsob výpočtu registračného poplatku. Od 1. júla 2023 sa ruší koeficient zostatkovej hodnoty vypočítaný počtom rokov motorových vozidiel. Vo vzorci je nahradený ekofaktorom vozidla (EKV) takto: RP = Pkw x EKV.

Podľa nových predpisov je dôležitý aj dátum prvej registrácie, pričom kritérium časového rámca pre dátum prvej registrácie platí len v prípade, ak motorové vozidlo nespĺňa európske emisné normy, ktoré určujú limity pre škodliviny z motora auta. Okrem toho budú vozidlá a ich príslušné ekofaktory rozdelené podľa druhu paliva.

Ak je registrované „staršie“ auto bez rozdielu paliva viac ako 40 rokov, dátum prvej registrácie pred 31. 12. 1982, bude mať ekofaktor 0,10. Ak je jeho výkon motora do 80 kW, žiadateľovi bude účtovaný registračný poplatok 3,30 EUR (33 EUR x 0,10). V novej novele však môže byť stanovený poplatok znížený maximálne na 33 eur – a aj v tomto prípade žiadateľ túto sumu zaplatí.

Ďalšou skupinou sú vozidlá, ktorých typ paliva je diesel alebo kombinácia diesel + hybrid (HEV). Emisná norma Euro 1 alebo vozidlá s dátumom prvej registrácie od 1.1.1983 do 31.12.1996 majú najvyššiu EKV 1,00. Ak ide napríklad o auto s výkonom od 98 do 104 kW, registračný poplatok, ktorý zaplatí záujemca bude 210 eur. Namiesto toho sa najnižší faktor (0,30) vzťahuje na vozidlá spĺňajúce normy Euro 6d-Temp a 6d alebo s dátumom prvej registrácie 1. septembra 2019. V spomínaných výkonových radoch 98 až 104 kW je registračný poplatok majiteľa takéhoto auta 63 eur.

Do tretej kategórie patria benzínové vozidlá, benzín + HEV, benzín + LPG (skvapalnený ropný plyn), kombinácia CNG (stlačený zemný plyn) a iného paliva, kombinácia LPG a iného paliva a kombinácia LNG (skvapalnený zemný plyn). Tu platí najvyšší ekofaktor vozidla aj pre normu Euro 1 (resp. s dátumom prvej registrácie od 1.7.1992 do 31.12.1995), minimum platí pre normu Euro 6d-Temp a 6d (resp. dátum prvej registrácie od 1.9.2017) .

Nový spôsob výpočtu poplatkov sa dotkne aj elektromobilov a plug-in hybridných či vodíkových vozidiel. Tvoria štvrtú skupinu. EKV 0,20 platí pre všetky emisné normy. Pri výkone od 98 do 104 kW bude za tieto vozidlá registračný poplatok 42 eur.

To je nevýhoda pre majiteľov nulových a nízkoemisných vozidiel, keďže ich pevná suma bola doteraz len 33 eur aj pri vyššom výkone. Avšak od júla 2023 si budú musieť pri prihlasovaní vozidiel platiť.  A hoci by podľa výpočtov mali žiadatelia o zápis vozidiel s nižším výkonom platiť naopak menšie sumy, aj v tomto prípade ich bude registračný poplatok stáť najmenej 33 eur.